Ginnastica per Tutti

Audace Adulti

in forma con l’audace
preparazione fisica over 40
Lunedì (Pala Ceroni) 20:00 – 21:00
ginnastica ancora
over 60
Lunedì (Marola) 15:00 – 16:00
Martedì (Torri) 8:15 – 9:15
9:15 – 10:15
Giovedì (Marola) 15:00 – 16:00
Venerdì (Torri) 8:15 – 9:15
9:15 – 10:15
ginnastica dolce (da Ottobre)
Martedì (Lerino) 15:15 – 16:15
ginnhastica
Martedì 17:30 – 18:30
ginnastica ritmica amatoriale
Lunedì 19:30 – 21:00
Giovedì 19:30 – 21:00
ginnastica artistica amatoriale adulti
Lunedì 20:00 – 21:30
Mercoledì 20:00 – 21:30
ginnastica artistica amatoriale ragazzi
Martedì 20:00 – 21:30
Venerdì 20:00 – 21:30

Audace Bimbi

gioco ginnastica
3 anni (su prenotazione)
Lunedì 16:30 – 17:30
educ-gym
4/5 anni (corso bisettimanale)
Mercoledì 16:10 – 17:00
Venerdì 16:10 – 17:00