Ginnastica per Tutti

Audace Adulti

ginnastica presciistica
Lunedì 20:00 – 21:30
Giovedì 20:00 – 21:30
ginnastica ancora (over 50)
Lunedì (Marola) 15:00 – 16:00
Martedì (Torri) 8:15 – 9:15
Giovedì (Marola) 15:00 – 16:00
Venerdì (Torri) 8:15 – 9:15
ginnastica per signore
Martedì 9:15 – 10:15
Venerdì 9:15 – 10:15
ginnastica dolce
Martedì (Lerino) 15:30 – 16:30
ginnhastica
Martedì 17:30 – 18:30
ginnastica ritmica amatoriale
Lunedì 20:00 – 21:30
ginnastica artistica amatoriale adulti
Lunedì 20:00 – 21:30
Mercoledì 20:00 – 21:30
ginnastica artistica amatoriale ragazzi
Martedì 20:00 – 21:30
Venerdì 20:00 – 21:30

Audace Bimbi

gioco ginnastica
(3 anni)
Lunedì 16:00 – 17:30
educ-gym
(4/5 anni)
Mercoledì 16:10 – 17:00
Venerdì 16:10 – 17:00