Assistenti

ANNA MANFIO

CHIARA FERRARA

ELENA ZUDDAS

ELISA MIOTELLO

GIADA GIACOMUZZO

GIORGIA SOSO

LISA DE PAOLI

ALICE MURACA

RACHELE CLAUDIA LAVARDA

ANNA ROSATO

SARA MARUMETTO (da gennaio)